"All human history …is the history of schools and school influence. And we have to collect all that, make it feed the present."

Rodney Collin

הפילוקאליה

“בסוף, הדברות יעשו אדם לאלוהים.” – פיטר מדמשק

השם הפילוקאליה, או “אהבת היופי”, מתייחס לאוסף כתבי נזירים מהכנסייה האורתודוקסית המזרחית – מסורת שנמשכה מהמאה הרביעית ועד למאה החמש-עשרה. נזירים אלו כתבו על שיטות התפילה ועל חיים המוקדשים לאלוהים. מטרתם הקבועה של כותבים אלה לתעד את מסירותם לאלוהים ואת חוויית ההתנגדות לתפילה מצד היסודות הנמוכים של טבע האדם, מספקת הנחיה מעשית לכל מי שחפץ ללמוד את האמנות והמדע של הנוכחות הנשגבת.