"לאורך ההיסטוריה האנושית, בכל המסורות ומה שהן הותירו מאחוריהן, בינות לכל הצורות והעיטורים השונים, המסר והתשובה הם - אתה."

רוברט ברטון

מסורות אזוטריות


ה Fellowship משתמש בתורות אזוטריות רבות כבסיס לפעילותו. בית הספר מאגד בתוכו את האמת המרוכזת, המותאמת לרוח הדרך הרביעית כפי שרואה אותה המורה, ויוצר את מהות העבודה האזוטריות וחינוך הסטודנטים לראית האמת ולהבנת הגישות השונות אל ההתעוררות.

Parsian

אין זו תופעה נדירה בקרב תורות אזוטריות להשאיל מיתוסים ואגדות ידועים ולשנותם כדי שיתאימו לתרבותם. הנושאים והדימויים המקבילים – כמו טיפוס הרים, התמודדות עם שיטפונות, התגברות על מכשולים, האבקות ביריבים חזקים, תקשורת עם אלים ואלות, בריאה, מוות ולידה מחודשת – הגנו על המשמעות הפנימית, כך שלמרות שדתות רבות נראות כסותרות זו את זו במסר ובצורה החיצוניים, המסר הפנימי נשאר קבוע. כל בית-ספר אזוטרי הבא בעקבות קודמו יזהה את המשמעות הפנימית וישתמש בה בניסוחו החדש של החיפוש אחר הנוכחות הנשגבת.


ניתן למצוא את עקבותיהם של בתי-ספר במסורות הבאות: