"מוטרד כל חיי על-ידי שאלות, דפקתי על הדלת כמו משוגע. לבסוף, הדלת נפתחה! אבל אז גיליתי שדפקתי מבפנים. היכן הוא הסוד ? התשובה נמצאת בדיוק כאן. היא כאן, מתחילתה ועד סופה; מה שאתה מחפש הוא אתה."

רומי

ניתן להשאיר הודעה במספר: contact-phone

או לכתוב לאימייל: 4wayisrael@gmail.com